ЗА НАС

                

 

          

 

Ние вярваме, че никога не е късно човек да преследва мечтите си!

 

 

 

Ние вярваме, че всеки заслужава добра работа с адекватно заплащане, която да му носи удовлетворение, стабилност и самочувствие!

 

Ние вярваме, че изборът на професия е едно от най - важните неща в живота на съвременния човек. Този избор е едновременно прагматичен и емоционален, самостоятелен, но не изолиран от околните, съобразен в перспектива, но не задължително завинаги!

 

Ние сме убедени, че времето е ценен ресурс и предлаганите услуги трябва да са гъвкави, качествени и съобразени с индивидуалните нужди на клиента.

 

Екипът на Център "Знам и Мога" включва психолози и педагози, сертифицирани като кариерни консултанти, които имат опит в сферата на професионалното ориентиране и кариерно консултиране. Те продължават да поддържат и усъвършенстват своите умения като участват в различни курсове и проекти на национално и международно ниво. Едни от основните им приоритети са да се осигури гъвкавост при предоставянето на услугите, висок професионализъм, сигурност на личните данни, последователност на дейностите, проследяване на резултатите и обратна връзка.

Поддържането на връзки с чуждестранни организации, занимаващи се с кариерно ориентиране, както и с институции на местно ниво, позволява на екипа да поддържа своята висока информираност и професионализъм, за да осигурява иновативност, ефективност и качество на услугите.

 

 

 

 

 

Цветанка Димитрова

 

 

 

 

 

 

Цветанка Димитрова е магистър по психология. Завършава висшето си образование в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализации по Организационна и трудова психология и Социална психология. С професионално ориентиране се занимава вече 10 години. Обича семейството си, децата,

морето и танците. Танцува в ансамбъл за български народни танци.

 

Росица Стоева

 

 

 

 

 

 

 

Росица Стоева е завършила 91 НЕГ – София и след това СУ "Св. Климент Охридски", специалност Психология. Училищен психолог.Член на Дружеството по позитивна психотерапия в България със сертификат за работа с метода на Позитивната психотерапия в индивидуална и групова терапия.От 2008г. работи като кариерен консултант с международен сертификат Global Career Development Facilitator (GSDF)- България. Интереси: спорт, народни танци, мода, пътешествия.

 

 Вержиния Трайкова

 

Вержиния Трайкова е  завършила СУ "Св. Климент Охридски", специалност Философия. Тя работи като педагогически съветник и учител по Философски цикъл дисциплини в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. Вержиния е сертифициран консултант по Семейно консултиране и Професионално ориентиране. Тя е участвала в над 15 проекта по национални и международни програми на теми свързани с професионалното ориентиране и консултиране, както и с иновациите в неформалното образование.  Интереси: спорт, пътувания, филми, книги.

 

Румяна Шаламанова

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Шаламанова е завършила 1 АЕГ, София. През 1991 се дипломира като инженер-химик. През 1992 завършва ПУ ”Паисий Хилендарски” като педагог и преподавател по английски език. От 1991г. работи в сферата на формалното и неформално образование. Разработва програми за развитие на интелектуален потенциал на деца и младежи. От 2007 работи по национални и европейски програми в областта на европейското сътрудничество. Има опит в планиране, разработване и управление на европейски проекти. С кариерно консултиране се занимава от няколко години.

 

Мая Цветанова

 

 

 

 

 

 

 

Мая Цветанова е завършила СУ "Св. Климент Охридски", специалности Философия – бакалавър и Връзки с обществеността - магистър. Работила е като учител по Философски цикъл предмети, след това в Сдружение „Знам и Мога” като обучител и координатор проекти. Участвала в много международни проекти, финансирани по европейски програми. Интереси: кулинария, пътешествия, поезия.

 

Наталия Шаламанова

 

 

 

 

 

 

 

Наталия Шаламанова е завършила средното си образование в 22 СОУ „Г.С. Раковски“ – гр.София в хуманитарна паралелка с разширено изучаване на испански език. Бакалавър по Европеистика (Икономически и правен профил) и Магистър по Международни отношения – Право на ЕС (СУ „Св. Климент Охридски“). Владее Английски и Испански език. Има опит при работата с младежи – организиране и провеждане на обучения и тренинги. Занимава се активно с финансов мениджмънт и координиране на проекти.