НИВО 1 ИЗБОР НА ТИП ТЕСТ

ЗА УЧАЩИ

Този тест е предназначен за ученици от гимназиална образователна степен. Целта на този тест е проучване на субективната значимост на мнения и оценката получена от околните. Във въпросника е вградена и скалата на лъжата, разкриваща социалната желателност или неискреност. Двата показателя имат пряка връзка с избора на професия. При попълването на теста внимателно прочетете въпросите и отговорете с „ДА” ако това се отнася до Вас или с „НЕ” – ако не се отнася за Вас.

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Този тест е предназначен за лица над 18 годишна възраст. От невропсихологията знаем, че двете полукълба на човешкия мозък работят по различен начин. Лявото полукълбо отговаря за логическата и лингвистичната страна на умствените операции, а дясното полукълбо за тяхната образност, цялостност и емоционалност. Такава функционална асиметрия на човешкия организъм се проявява в различни форми на поведение, като различни поведенчески реакции могат да се отнесат към ляв или десен личностен тип. Вие можете да разберете какъв тип реакции преобладават при вас, след като изпълните посочените задачи.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече