НОВИНИ

Трансфер на добри практики !

Част от екипа на Център за информиране и професионално ориентиране „Знам и Мога“ участва в проект...

Електронно ръководство по Професионално ориентиране

Специалисти от екипа на Център „Знам и Мога“ участват в изработката на Електронно ръководство за...

Център за информиране и професионално ориентиране „Знам и мога“ стартира дейността си!

На 1-ви Октомври 2014г. Център за информиране и професионално ориентиране „Знам и мога“ стартира...

Участие в семинар на млади предприемачи

Част от екипа на Центъра "Знам и Мога" участваха в семинар за млади предприемачи, който се проведе...

Център Знам и Мога става Център за информация и професионално ориентиране

От 14.11.2016 година Център Знам и Мога става Център за информация и професионално ориентиране с...

Център Знам и Мога стана партньор по проект на Асоциацията на работодателите на Литва

Център Знам и Мога стана партньор по международен проект на Асоциацията на работодателите на Литва....

Протече мониторингово посещение по проект

На 25.04-26.04.2017 година се проведе мониторингова среща по проект VETGRAD: Work and Learn...

Успешно приключи проект: VETGRAD: Work and Learn

На 03.06.2017година успешно приключи проект VETGRAD: Work and Learn 2016-1-LT01-KA102-022992. Девет...

Стартира нов проект

Център "Знам и Мога" стартира работа по нов проект:  Strengthening the Competence of the Ability to...

БДС EN ISO 9001:2015

Организиране и провеждане на образователни дейности, обучения, семинари, курсове, практикуми,...

Център

На 29 януари 2018 година пристигнаха 15 стажанти от Литва по проект Strengthening the Competence of...

НОВО!!! Предлагаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри с кредити

От февруари 2018 година предлагаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите...

Пресконференция

Днес член от екипа на "Знам и Мога" присъства на пресконференция за представяне на целите на...

Ела на консултация при нас! Разбери коя професия е подходяща за теб!

" - Избра ли къде да кандидатстваш най-накрая? -  Ох не, не знам какво да правя...Дали искам да...

Знам и Мога стартира работа по нов проект

Център „Знам и Мога“ стартира работа по  проект  „REFORM“ №2018-1-BG01-KA201-047903 , финансиран...

Знам и Мога стана партньор по нов проект

Знам и Мога започна работа по проект № BG05M9OP001-2.018-0033 по процедурата "Социално-икономическа...

Стартираха обучения по проект

На 15.07 в град Долна Митрополия стартираха обучения по Дигитални компетентности и „Общуване на...

Обучения по проект

През август месец се проведоха няколко обучения по Общуване на български език , Дигитални...

Обучения по съвместен проект с община Долна Митрополия

Знам и Мога продължава работа по проект   № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, „Интеграция на уязвими...

ЗНАМ И МОГА ООД ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

Знам и мога ООД получи финансиране по оперативна програма "Иновации и...

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече