ПРОФЕСИОНАЛНO ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧАЩИ

Професионалното ориентиране има изключително важна роля за младежите в училищна възраст. Бъдещата реализация на учениците  зависи от много фактори. Един от тях е адекватният избор на подходящо продължаващо образование, което да отговаря едновременно на техните желания и интереси, но и да е в съответствие с техните лични възможности и качества.

 

Целите на кариерните консултанти при работата с младежи са:

  • да бъдат идентифицирани знанията и уменията на младежите
  • да бъдат определени целите и стъпките, които да предприемат за бъдещото си развитие
  • да бъдат обмислени реалистично какви са възможностите пред подрастващите, като включително бъдат запознати и с професии, за които нямат информация
  • да бъде оказано съдействие на младежите за начините, по които да търсят и намират информация и  да достигнат сами до най-подходящия за тях избор на образование, обучение, а в последствие -  и на професия
  • да изградят ниво на самоувереност и убеденост в собствените качества на подрастващите, които ги правят качествени кадри

Консултантите в  Център „Знам и мога“  имат богат опит в работата с деца и младежи и са силно мотивирани да помагат на младите хора по пътя им към успешната реализация и използват различни инструменти и подходи за тази цел. Както онлайн тестът, така и съкратената и разширената консултация в офиса, се водят по установени международни стандарти и позволяват постигането на добри резултати.

 

Учениците  могат да се възползват от двете възможности за консултиране:

 

Ниво 2

Съкратена програма по професионално ориентиране, която може да се проведе на място в учебните зали  или онлайн. Продължителността на консултацията зависи от начина на провеждане: лична среща с консултант – 60 минути, онлайн среща с консултант – 90 минути.

 

Цената на тази услуга е 55лв.

 

Ниво 3

Разширена програма по професионално ориентиране, която се провежда на място в учебните зали на Център „Знам и мога“ в рамките на три срещи с консултант, които имат 60 минутна продължителност.  

 

Цената на тази услуга е 120 лв.

 

* След предварително запитване на посочените координати предлагаме групово консултиране на ученици на еднаква възраст.

 

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече