ПРОФЕСИОНАЛНO ОРИЕНТИРАНЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Професионалното ориентиране може да бъде много полезно както за всички хора, които все още не са намерили подходящата и удовлетворяваща професия, така и за тези, които желаят да се преквалифицират или да сменят позицията, работното си място или сферата на дейност. Кариерните консултанти разполагат с широк набор от средства, с които да подпомогнат  определянето  на знанията и уменията на клиентите, с оглед на предишния им опит и да ги насочат към стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат желаните резултати. Работата с клиентите включва не само изясняване на възможностите, но и полезни съвети относно подходящи курсове за допълнителна квалификация или усъвършенстване на знанията и уменията, търсенето на нови позиции, явяването на интервюта и др.

 

Можете да се възползвате от две възможности за кариерно консултиране:

 

Ниво 2

Съкратена програма по професионално ориентиране, която може да се проведе на място в учебните зали  или онлайн.

Продължителността на консултацията зависи от начина на провеждане:

  • лична среща с консултант – 60 минути онлайн среща с консултант – 90 минути 

Цената на тази услуга е 55лв.

 

Ниво 3

Разширена програма по професионално ориентиране, която се провежда на място в учебните зали на Център „Знам и мога“ в рамките на три срещи с консултант с продължителност от 60 минути всяка.  

 

Цената на тази услуга е 120 лв.

 

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече