ПРОФЕСИОНАЛНO ОРИЕНТИРАНЕ

Взимането на правилно решение за избора на професия е отговорно действие, за което е добре да потърсите помощ от професионалист. Кариерата на всеки човек не е етап от развитието му, а дълъг процес, по време на който се натрупват знания, умения и опит. В последствие те са тези, които определят успеха и стандарта на живот.

 

Кариерното консултиране има за цел да ориентира всеки човек предимно по отношение на собствените му качества и умения, навиците и способностите, които притежава. Това са основните елементи, необходими за изграждане на професионална етика и повишаване на конкурентоспособността.

 

Кариерните консултанти на Център „Знам и Мога“ работят с програми по професионално ориентиране, съобразени с възрастовите групи на клиентите. По време на консултациите се обсъждат и оценяват мотивацията, ценностите и уменията на човека, темперамент, стил на поведение, оценява се потенциала му и съответствието на качествата му с желаните от него професионални области.  

 

Професионалното ориентиране е приложимо както за възрастни, така и за ученици от 13 – 19 години. Обикновено родителите са тези, които насочват детето към гимназиалното или висшето образование, или този избор е напълно произволен. Това често поставя децата в среда, в която те не могат да се развиват успешно и да разгънат пълния си потенциал от качества. Затова срещата с консултант за професионално ориентиране е силно препоръчителна.

 

Платформата ви дава възможност да преминете през 3 нива:

 

Ниво 1

Безплатен тест, който се попълва онлайн. Резултатите се получават веднага след попълването на теста.

Предлага се в 2 варианта:

  • тест за ученици (13-19 годишни)
  • тест за възрастни (над 19 години)

Ниво 2 

Съкратена програма по професионално ориентиране - консултация с кариерен консултант, след която получавате кариерна оценка.

 

Цената на тази услуга е 55лв.

 

Предлага се в два вариантa:

  • лично (60-минутна консултация)
  • онлайн (90-минутна консултация)подходяща за ученици 13- 19 години
  • подходяща за възрастни (над 19 години)

За да определите вида консултация (лично или онлайн) и да насрочите час за нея, е необходимо да се свържете с нас на посочените координати.

 

Ниво 3

Разширена програма по професионално ориентиране:

  • 3 консултации с кариерен консултант по 60 минути, чрез провеждане на срещи с кариерен консултант на място в учебните зали  на Центъра
  • подходяща за ученици на възраст 13-19 години и за върастни

Цената на тази услуга е 120 лв.

 

За да насрочите час за консултация, е необходимо да се свържете с нас на посочените координати.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече