ТЕСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ - НИВО 1

КОЙ КАК МИСЛИ

От невропсихологията знаем, че двете полукълба на човешкия мозък работят по различен начин. Лявото полукълбо отговаря за логическата и лингвистичната страна на умствените операции, а дясното полукълбо за тяхната образност, цялостност и емоционалност.

Такава функционална асиметрия на човешкия организъм се проявява в различни форми на поведение, като различни поведенчески реакции могат да се отнесат към ляв или десен тип.

Вие можете да проведете няколко упражнения и да разберете какъв тип реакции преобладават при вас. След всяка задача отбележете какъв тип реакция – лява или дясна, се е проявила при вас.

НАЧАЛО НА ТЕСТА

Първа задача:

 

Поставете пред себе си ръцете и преплетете пръстите си. Вижте кой от двата палеца е отгоре – левият или десният. Ако отгоре се е оказал десният палец, то при вас това е десен тип реакция – отбележете буквата „Д”. Ако отгоре е левият палец – реакцията е от ляв тип. Отбележете „Л”

Втора задача:

Стоите с отворени очи. Поставете показалците си пред очите, така че все едно се прицелвате от оръжие. Фиксирайте точката, в която „стреляте” (без да затваряте очите си). Сега затворете едното си око, а след това и другото. Обърнете в кой от двата случая точката на прицелване ще се премести. Ако се премести при затворено дясно око – вие имате десен тип реакция, а ако се премести при затворено ляво око – ляв тип реакция.

Трета задача:

 

Скръстете ръце пред гърдите си и вижте, коя от ръцете ви е отгоре – лявата или дясната. Отбележете резултата.

Четвърта задача:

Пляскайте с ръце. Обърнете внимание, коя ръка е отгоре при това действие. Отбележете резултата.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече