ТЕСТ ЗА УЧАЩИ - НИВО 1

Цел: Проучване на субективната значимост на мнения и оценката получена от околните. Във въпросника е вградена и скалата на лъжата, разкриваща социалната желателност или неискреност. Двата показателя имат пряка връзка с избора на професия.

Инструкция: Внимателно прочети въпросите и отговори с „ДА” ако това се отнася до теб или с „НЕ” – ако изобщо не се отнася за теб.

1.

Внимателно чета всяка книга преди да я върна в библиотеката?

2.

Не изпитвам колебание, когато трябва да помогна на някого в беда?

3.

Винаги внимателно следя облеклото си (как съм облечен)?

4.

Вкъщи на масата се държа, както и в ресторант?

5.

Никога и към никого не съм изпитвал антипатии?

6.

Имаше случай, когато се отказах да правя нещо, защото не бях уверен в силите си.

7.

Понякога обичам да злословя за отсъстващите хора?

8.

Винаги внимателно слушам събеседника си, независимо кой е той?

9.

 Имаше случай, когато измислих „сериозна” причина, за да се оправдая?

10.

Случвало се е да се възползвам от грешката или немарливостта на някого?

11.

Винаги охотно признавам грешката си?

12.

Понякога, вместо да простя на човека, аз се старая да му се отплатя със същото?

13.

Имало е случаи, когато съм настоявал нещата да станат по моему?

14.

В мен не възниква вътрешен протест, когато ме молят за услуга?

15.

В мен никога не възниква досада, когато изказват мнение, различно от моето.

16.

Преди продължително пътуване винаги обмислям какъв багаж да взема?

17.

Имало е случаи, когато съм завиждал на успеха на другите?

18.

 Понякога ме дразнят хора, които се обръщат към мен с молба?

19.

Когато хората имат неприятности, понякога си мисля, че са ги заслужили?

20.

Никога с усмивка не съм говорил неприятни неща?

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече