ТЕСТ 2

Разберете коя професия е най-подходяща за Вас!

 

Предлагаме на Вашето внимание съкратена програма за професионално ориентиране.

Програмата се провежда лично в рамките на 60 минути или онлайн, в рамките на 90 минути.  След тази консултация Вие ще  получите писмена индивидуална специализирана кариерна оценка до една седмица от провеждане на консултацията.

 

Съкратената програма протича по следния начин:

  1. Представяне на консултанта и клиента.
  2. Уточняване на начина, по който ще протича консултацията.
  3. Провеждане на стандартизирано интервю.
  4. Използване на метода психологическо наблюдение.
  5. Прилагане на формален метод за оценка (въпросник на Д. Кейрси за определяне на психологически портрети).
  6. Обратна връзка от клиента.
  7. Получаване по електронен път на индивидуална писмена кариерна оценка

За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Цена: 55лв.

 


Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече