ТЕСТ 3

Пълна кариерна оценка

 

Изработването на кариерна оценка е един по-продължителен във времето процес, който включва четири основни етапа: прогноза, диференциране, проучване и поставяне на оценка. Едно от големите предимства на индивидуалното кариерно консултиране е срещата лице в лице между клиент и кариерен консултант, възможността да бъдат прилагани различни психологически методи като стандартизирано интервю и въпросници, а не само стандартизирано тестиране. Въпросите са от затворен тип и определят сферата на интереси на личността и професионалните области, в които тя би се реализирала успешно. Някои от методите помагат за изготвянето на психологически портрет на клиента и са свързани с избор на алтернатива. Консултацията протича в сигурна, подкрепяща и приятелска обстановка.

Клиентът получава по електронен път или в офиса на Център "Знам и мога" индивидуална писмена кариерна оценка, която е уникална за него.

Консултацията продължава в рамките на три срещи:

 

Първа среща – продължителност 60 минути

 1. Представяне на консултанта и клиента.
 2. Уточняване на начина, по който ще протичат консултациите.
 3. Провеждане на стандартизирано интервю.
 4. Практическа задача за клиента за следващата консултация с цел самопознание.

Втора среща – продължителност 60 минути

 1. Анализ на резултатите от първата консултация, на изпълнението на практическата задача и оценка на показателите за креативност и инициативност.
 2. Прилагане на формални методи за оценка – попълване на два въпросника за определяне на сфера на интереси и професионални области за реализация и за изготвяне на психологически портрет на клиента.
 3. Прилагане на неформални методи за оценка (проективни методи), с цел допълване на психологическия профил на клиента.

Трета среща – продължителност 60 минути

 1. Предоставяне на клиента на писмена индивидуална кариерна оценка.
 2. Обсъждане на получената оценка и въпроси.
 3. Неформален метод.
 4. Предоставяне на практическа информация и развиване на умения.
 5. Обратна връзка от клиента.

За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените координати.

 

Цена: 120 лв.

 


Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече