ЕКИП

Цветанка Димитрова

 

Цветанка Димитрова е магистър по психология. Завършава висшето си образование в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специализации по Организационна и трудова психология и Социална психология. С професионално ориентиране се занимава вече 10 години. Обича семейството си, децата, морето и танците. Танцува в ансамбъл за български народни танци.

 

 

 

Росица Стоева

 

Росица Стоева е завършила 91 НЕГ – София и след това СУ "Св. Климент Охридски", специалност Психология. Училищен психолог.Член на Дружеството по позитивна психотерапия в България със сертификат за работа с метода на Позитивната психотерапия в индивидуална и групова терапия.От 2008г. работи като кариерен консултант с международен сертификат Global Career Development Facilitator (GSDF)- България. Интереси: спорт, народни танци, мода, пътешествия.

 

 

 

Вержиния Трайкова

Вержиния Трайкова е  завършила СУ "Св. Климент Охридски", специалност Философия. Тя работи като педагогически съветник и учител по Философски цикъл дисциплини в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. Вержиния е сертифициран консултант по Семейно консултиране и Професионално ориентиране. Тя е участвала в над 15 проекта по национални и международни програми на теми свързани с професионалното ориентиране и консултиране, както и с иновациите в неформалното образование.  Интереси: спорт, пътувания, филми, книги.

Румяна Шаламанова

 

Румяна Шаламанова е завършила 1 АЕГ, София. През 1991 се дипломира като инженер-химик. През 1992 завършва ПУ ”Паисий Хилендарски” като педагог и преподавател по английски език. От 1991г. работи в сферата на формалното и неформално образование. Разработва програми за развитие на интелектуален потенциал на деца и младежи. От 2007 работи по национални и европейски програми в областта на европейското сътрудничество. Има опит в планиране, разработване и управление на европейски проекти. С кариерно консултиране се занимава от няколко години.

 

 

 

 

Мая Цветанова

 

Мая Цветанова е завършила СУ "Св. Климент Охридски", специалности Философия – бакалавър и Връзки с обществеността - магистър. Работила е като учител по Философски цикъл предмети, след това в Сдружение „Знам и Мога” като обучител и координатор проекти. Участвала в много международни проекти, финансирани по европейски програми. Интереси: кулинария, пътешествия, поезия.

 

 

 

 

 

Наталия Шаламанова

 

Наталия Шаламанова е завършила средното си образование в 22 СОУ „Г.С. Раковски“ – гр.София в хуманитарна паралелка с разширено изучаване на испански език. Бакалавър по Европеистика (Икономически и правен профил) и Магистър по Международни отношения – Право на ЕС (СУ „Св. Климент Охридски“). Владее Английски и Испански език. Има опит при работата с младежи – организиране и провеждане на обучения и тренинги. Занимава се активно с финансов мениджмънт и координиране на проекти.

 

 

 

 

 

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече