НОВИНИ

Електронно ръководство по Професионално ориентиране

Специалисти от екипа на Център „Знам и Мога“ участват в изработката на Електронно ръководство за кариерни консултанти и слециалисти занимаващи се с кариерно консултиране и професионално ориентиране. Ръководството се изготвя в рамките на проект „Професия Бъдеще” (BG051PO001-7.0.07-0067-C0001).

 

В момента успешно протича тестването на ръководството. Партньорите по проекта обменят информация за протеклите консултации. След етапа на тестването предстои да се проведат интервюта за обратна връзка със специалистите участвали в процеса на тестване. Целта е да се предостави информация относно ефективността на ръководството в практиката и възникнали проблеми при неговото ползване.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече