НОВИНИ

Участие в семинар на млади предприемачи

Част от екипа на Центъра "Знам и Мога" участваха в семинар за млади предприемачи, който се проведе на 9 Октомври.

Семинарът беше организиран от Асоциация "Български Икономически Форум"  във връзка с изпълнението на проект "Знания за предприемачеството ", Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси, съфинансирана  от Европейския Социален Фонд на ЕС.по бюджетна линия "Без граници - Компонент 1 - Фаза 2":
BG051PO001-7.0.07.

 

Обща цел на проекта е да създаде възможност за всички партньори да ползват опита на таргет групата по проект EQUAL , както и да обменят планове и идеи за максимално използване на финансовата подкрепа от Европейския Социален Фонд за дългосрочно приемане на работа, образование и учение, както и за добро управление на проектите.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече