НОВИНИ

Център Знам и Мога става Център за информация и професионално ориентиране

От 14.11.2016 година Център Знам и Мога става Център за информация и професионално ориентиране с лиценз №201614045 към Национална агенция за професионално образование и обучение. В Центъра се предлагат широка гама от услуги, свързани с професионалното ориентиране и кариерното консултиране.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече