НОВИНИ

Център Знам и Мога стана партньор по проект на Асоциацията на работодателите на Литва

Център Знам и Мога стана партньор по международен проект на Асоциацията на работодателите на Литва. Целта на проекта е млади професионалисти от различни професии да натрупат международен опит в сферата, в която работят в Литва. На 6.03.2017 година в София пристигнаха девет стажанти в следните области: социални дейности, техници, строители, професионалисти в сферата на рекламата. В момента те са в България и работят в утвърдени фирми за период от три месеца.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече