НОВИНИ

Протече мониторингово посещение по проект

На 25.04-26.04.2017 година се проведе мониторингова среща по проект VETGRAD: Work and Learn 2016-1-LT01-KA102-022992. На това посещение представители на Асоциацията на работодателите на Литва проведе интервюта с работодателите, при които са назначени стажантите по проекта. По време на срещите се коментира представянето на стажантите и готовността на българските работодатели да работят и в бъдеще по подобни програми, свързани с приемане на квалифицирани кадри за обмен на опит.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече