НОВИНИ

Успешно приключи проект: VETGRAD: Work and Learn

На 03.06.2017година успешно приключи проект VETGRAD: Work and Learn 2016-1-LT01-KA102-022992. Девет стажанти упражниха професиите, които практикуват в Литва във фирми в град София. Българските работодатели останаха  доволни от престоя на стажантите и проявиха интерес към бъдещи съвместни инициативи. Стажантите получиха Europass сертификати, чрез които се удостоверяват усвоените нови знания и придобити умения.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече