НОВИНИ

НОВО!!! Предлагаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри с кредити

От февруари 2018 година предлагаме обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

 

Програмите са  иновативни и ще помогнат на преподавателите  да се запознаят с нови,  практически методи и техники, които могат лесно да се интегрират в часовете по различни предмети. Някои от нашите обучения са насочени към повишаване  мотивацията на преподавателите, преодоляване на стресови фактори и провокиране на креативността им. Обученията са обвързани с Наредбата за приобщаващо образование, Механизмът за противодействие на тормоза и др.
Програмите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са одобрени със заповед на МОН РД09/227/02.02.2018 год.
Те са предназначени за директори, учители, педагогически съветници, възпитатели и други специалисти.

 


    „Взаимна подкрепа за преподаватели и поведение в конфликтни ситуации“ с продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
    „Професионално прегаряне и работа в условия на стрес. Техники за управление на стреса и мотивация за работа“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
    „Професионално ориентиране и кариерно консултиране в училище“ с продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
    „Работа с деца жертви на насилие и с деца насилници“ с продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит                     
    „Работа в мултикултурна среда и с деца в движение“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
    „Театрални техники за представяне на социални и личностни проблеми чрез ForProve методология“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
    „От предприемачество към бизнес” с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
    „Кой съм аз?“ с продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита

При сформиране на група от над 10 желаещи за обучение, можем да проведем обучението на място в учебното заведение.
При интерес от Ваша страна и за повече информация, моля да се свържете с нас на посочените контакти.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече