НОВИНИ

Знам и Мога стартира работа по нов проект

Център „Знам и Мога“ стартира работа по  проект  „REFORM“ №2018-1-BG01-KA201-047903 , финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 в партньорство с 7 организации от Европа.
Съвременният, динамичен живот както и пазарът на труда изискват от нас непрекъснато да затвърждаваме и обогатяваме уменията си. Днешните ни знания, може да са стари утре. Дигитализацията и нуждата от добра компютърна грамотност също са поставени на дневен ред. Трябва да споменем и това по какъв начин образователните системи ни насочват към подходящата за нас реализация, и колко адекватно се оценяват нашите умения и качества? Все актуални теми и проблеми, които този интересен проект засяга, цели да подобри и разреши.

Първата от 4-те партньорски срещи ще бъде в София.
Целта на проекта е да предостави на преподавателите нови професионални умения и знания, така че да повишат квалификацията си чрез предоставяне на кариерно консултиране. Вместо да разчитат на традиционните и унифицирани, разпръснати образователни методи и инструменти, партньорите се стремят да осигурят нова интегрирана методология за обучение с инструменти и методи за кариерно консултиране. Учителите ще бъдат стимулирани по отношение на разработването на собствени стратегии за обучение и идеи за кариерно консултиране, насочени към конкретните потребности на своите ученици. Разработената методология за интегрирано обучение за кариерно ориентиране ще се фокусират върху основните принципи и професионални изисквания в тази област, като в същото време ще обхванат националните приоритети за всяка партньорска страна и личната перспектива на преподавателя.
Стратегическото партньорство на проекта „REFORM“ предвижда разработването на дигитални умения и професионални познания на преподавателите, което допълнително ще засили възможностите за наемане на най-подходящите и мотивирани кандидати за учителската професия. Повишеното професионално развитие на преподавателите ще улесни работата им с преждевременно напускащите училище и обучаващите се от групите в неравностойно положение, тъй като те ще бъдат по-добре подготвени да мотивират и съветват своите ученици как да продължат образованието си или как да се поставят по-добре на пазара на труда. Натрупаните знания и подобрените професионални и дигитални умения ще подкрепят усилията на педагозите за осигуряване на по-добри възможности за образование и възможности за намиране на работа за своите студенти, особено за тези, които рано напускат училище и тези от неравностойно положение чрез увеличаване на мотивацията и желанието за личностно развитие. Използвайки разработените по време на проекта дейности, материали, инструменти и отворени образователни ресурси за предоставяне на кариерно консултиране, както и Интегрираната методология за кариерно консултиране, преподавателите ще могат да придобият знания, да подобрят уменията и учебните навици, които обикновено са свързани с дигитално и професионално развитие.
Очаквайте още информация и следете етапите на проекта!

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече