НОВИНИ

Обучения по проект

През август месец се проведоха няколко обучения по Общуване на български език , Дигитални компетентности, Опознай себе си, Основи на предприемачеството-като алтернатива за работна заетост и самореализация.

Целевите групи проявиха активност по време на обученията и споделиха, че проектът имам много ползи за тях.

Ниво 1

Направете си бърз, безплатен и забавен тест за личностно възприятие.


Виж повече

Ниво 2

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече

Ниво 3

Възможност за лична среща с професионален консултант!


Виж повече